Levínská čarodějnice Brodka

04.04.2024
Albecht Dürer, Čarodějnice na koze
Albecht Dürer, Čarodějnice na koze

ČARODĚJNICE

jsou zlé bytosti, jejichž nevyzpytatelnost spočívá v jejich schopnosti měnit podobu svou i těch, na něž má spadeno.

Podoby, které na sebe tato démonická bytost bere, jsou zcela v rozporu s jejím založením. Nenechejme se tedy zmást oslnivou krásou mladé ženy, pohybuje-li se v její blízkosti černý kocour či dokonce krysa. Stejně tak nepodléhejme zbytečnému soucitu při setkání s chudou stařenkou v ubohých šatech a šátku. V mžiku se totiž mohou proměnit v to, kým ve skutečnosti jsou: ve zlou čarodějnici schopnou strašlivých kouzel a uřknutí.

Největší nebezpečí hrozí o filipojakubské noci, kdy jejich magická moc dostupuje svého vrcholu!

BRODKA—ČARODĚJNICE Z LEVÍNA

V Levíně žil kdysi hrnčíř, jehož žena byla velmi podivná. Říkalo se jí Brodka a přestože svá kouzla skrývala, lidé poznali, že je lépe se jí vyhnout. Nedbala slov místního kněze, aby svého zlého počínání zanechala a s nečistými silami si zahrávala dál.

Když jednoho dne opět svolávala svá strašidla, stalo se, že náhle zemřela. Nikdo z levínských nevěděl, proč k tomu došlo, a protože z ní i za života měli strach, rozhodli, že na hřbitov mezi zbožné a počestné lidi ji pohřbít nemohou. Zahrabali ji tedy na jednom rozcestí v polích.

Nebyla by to však čarodějnice, aby si nenašla cestu zpět. Brzy po své smrti se začala v Levíně objevovat v nejrůznějších zvířecích podobách a potom i v té, kterou měla za života. Způsobovala lidem veliká trápení, báli se jí a leckteří měli z toho setkání smrt. Nakonec i v okolních vesnicích přicházela k lidem do domů a mluvila na ně.

Když už si lidé nevěděli rady, rozhodli se ji vyhrabat. Roušku na zakrytí hlavy měla mrtvá v ústech a když ji vytáhli ven, byla celá krvavá. Když to uviděli, přinesli dřevěný kůl a zatloukli ho mrtvé do hrudi. Vytryskl proud krve, lidé se vyděsili a rychle ji znovu zahrabali.

Jenže ani toto opatření nestačilo. Brodka řádila dál. Kolem lidí, které usmrtila, potom divoce poskakovala.

Nakonec ji lidé znovu vyhrabali a i s kůlem, který držela mrtvá v ruce, ji spálili. Všechen popel potom vrátili zpátky do hrobu a zasypali ho hlínou. Teprve tehdy přestala Brodka vstávat z hrobu.

Ale na rozcestí mezi Lovečkovicemi a Levínem se dodnes objevuje divoce vířící větrný vír.