Čakry a tarot

22.09.2021

Tříhodinový seminář o tom, jak pracovat s čakrami pomocí tarotu. Při výkladu tohoto tématu vycházím z práce americké intuitivní lékařky Caroline Myssové, která je průkopnicí na poli intuitivní diagnostiky. Její práce přináší nový pohled na sedm center duchovní a fyzické síly v těle a pomocí spojitosti těchto center s kabalistickým Stromem života vyvstává prostor pro hlubší chápání poselství lidské duše.