PRÁCE SE SNY

Společné hledání  poselství snu a jeho vlivu na současnou či celkovou životní situaci tazatele. Archetypy  k nám hovoří pomocí snů a jedině sám snící dokáže jejich poselství správně pochopit a využít ke svému dobru. Jedná se o proces spojený s hlubokými vhledy, s vyjasňováním souvislostí a s vnitřním psychickým nastavením tazatele. Při tomto procesu jsou velmi cenným pomocníkem tarotové karty, jejichž symbolika k nám hovoří ze stejné oblasti psychiky jako sen.

V tomto procesu figuruje člověk, který tazatele doprovází, pouze jako zprostředkovatel. Doplňuje komunikaci mezi tazatelem a archetypem informacemi o základních principech vybraného archetypu, o jeho pozici na Stromě života, vztazích s ostatními archetypy, a také o symbolice, která je důležitá pro porozumění, k němuž dochází na iracionální rovině.


Tarotové karty v kontextu Jungovy hlubinné psychologie

DOCHÁZKOVÝ  SEMINÁŘ

VHLED DO HLUBIN LIDSKÉ PSYCHIKY POMOCÍ ARCHETYPU

Dle C .G. Junga může být vědomí obnoveno a rozšířeno v souladu s požadavky života jedině tak, že bude pečovat o svoje nerozumové komunikační kanály s kolektivním nevědomím.

Jung poznal, že coby most mezi nevědomím a vědomím mohou posloužit velká arkána tarotových karet. Právě v nich rozeznal hluboké vzory kolektivního nevědomí. Cesta Blázna je cestou lidského ducha životem, cestou rozšiřování vědomí, cestou individuace.


Kabalistický strom života a lidská psychika

PŘEDNÁŠKA (cca 3 hodiny)

VHLED DO HLUBIN LIDSKÉ PSYCHIKY POMOCÍ KABALISTICKÉHO STROMU ŽIVOTA

Z pohledu kabaly je člověk harmonií čtyř celků, které se vzájemně prolínají a ač má každý z nich svou vlastní strukturu, jsou zároveň i jednotou, stejně jako veškeré další stvoření.

Čtyři celky, které dohromady dávají vrchol Božího díla, a my je známe pod názvem člověk, jsou tyto: tělo, psychika, duše a duch. Všechny čtyři celky se, jak už bylo řečeno, prolínají a ve vzájemné harmonii tvoří dokonalou jednotu. Prostředníkem mezi tělem a duší je psychika, prostředníkem mezi psychikou a duchem je duše.KOUČINK

Věřím, že ty nejsprávnější odpovědi má člověk v sobě. Jen je třeba je najít. Takže se ptám.

To nejlepší, co vám lidé mohou nabídnout, je otázka. Proto se ptám. Jedině otázka nám umožní hledat odpověď v sobě.

Dělal to Sókratés a naštval tím kdekoho. Odpovědi, které nacházíme v sobě, totiž umí naštvat, protože nám můžou zbořit představu, kterou jsme si o sobě udělali.

Přesto jsou tou nejpravdivější základnou pro všechno, co v životě děláme.