Písemné zpracování výkladu snů

Výklad snu bývá vhodným úvodem do individuálního poradenství zaměřeného na duchovní růst tazatele.

Se sny pracuji v subjektové rovině. To znamená, že všechny osoby, zvířata i předměty, které se ve snu vyskytnou, vnímám jako vnitřní psychické síly snícího.

Sen je řečí našeho nevědomí a jako takový nám poskytuje vzácnou možnost nahlédnout do sfér, které jsou nám v bdělém stavu uzavřeny. Na subjektové rovině je veškeré dění snu výrazem našeho vnitřního psychického života. Všechny postavy a obsazení zastupují dílčí síly našeho Já.

Ohromným přínosem snu je, že nám tyto dílčí síly ukáže v kontextu situací a interakcí. Doslova nám předestře, jaké postavení má ta která síla uvnitř naší psychiky. Sen nám ukáže téma, které máme v daném období řešit, včetně toho, co nám při tomto řešení pomůže a co nám naopak škodí.

Řeč snu používá stejné symboliky a iracionálních způsobů sdělení jako tarotové karty, s nimiž při rozboru snu pracuji.

Jak vypadá výstup?

Výklad zpracovávám písemnou formou v rozsahu 3 - 4 normostrany. V některých případech se klient spokojí s výkladem a dále se již seberozvoji věnuje sám, jindy se výklad stane základem pro další individuální práci.

Co od vás potřebuji?

  • celé jméno a přesné datum narození kvůli výpočtu živlového zastoupení v horoskopu
  • co nejpřesnější zápis snu včetně pocitů
  • před zasláním podkladů mě kontaktujte elektronicky na: pazoutovan@seznam.cz

Za kolik?

500,-/normostrana