TAROT 

PRŮVODCE NEVĚDOMÍMNaučím vás pracovat s tarotovými kartami tak, abyste s jejich pomocí dokázali porozumět sami sobě. Nebudeme hledat budoucnost, začneme ji tvořit.


Moderní psychologie již připouští existenci nevědomých psychických obsahů, které nás ovlivňují a pracují v našem nitru navzdory vědomým racionálním procesům. Lze je potlačit medikací, nelze je však vymýtit, neboť jsou naší součástí a bez toho, že bychom si je uvědomili, přijali a zpracovali, se nehneme z místa na cestě ke svému bytostnému Já, což je cesta, kterou C.G. Jung nazval individuací a zároveň smyslem našeho života.  

Přijďte se setkat se svou vnitřní ženou, jíž Jung nazývá anima, s vnitřním mužem - animem a seberte odvahu k setkání s vlastním stínem a udělejte z něho svého spojence.

Přijďte se zamyslet nad tím, zda vaše emoce jsou zdrojem vašeho štěstí či utrpení. Zda máte emoci ve službách své moci či nemoci.


Kontakt:                                   pazoutovan@seznam.cz

                                                                 +420 777 145 851